Vad gör jag om strömmen slutar fungera?

Om din lampa inte tänds när du slår på strömbrytaren kan det antingen ha gått en säkring eller så kan lampan behöva bytas. Här följer några enkla steg på hur du går tillväga för att åtgärda problemet.

  • Börja med att felsöka. Är det bara en lampa eller ett uttag som inte fungerar, eller är det hela lägenheten? Om det är flera delar av lägenheten som inte har ström har antagligen en säkring gått. Dina säkringar hittar du inuti din lägenhet, oftast i elskåpet närmast ytterdörren. Om en säkring har gått ser du detta genom att automatsäkringen har flyttats från normalläget. När du för säkringen tillbaka till normalläget kommer strömmen tillbaka och dina lampor och andra enheter bör fungera som de ska. Om en säkring går ofta kan du ha för många elektroniska enheter inkopplade samtidigt.
  • Om all elektronik fungerar förutom en specifik lampa är det bara ett enkelt byte av glödlampa som behöver genomföras. Du ansvarar själv för att byta ut lampor, lysrör och batterier till brandvarnare i lägenheten. Se till att strömbrytaren är avslagen. Skruva sedan ur den gamla lampan och notera dess märkning och storlek på sockeln. Införskaffa en ny glödlampa med samma märkning, och skruva tillbaka tills den sitter stadigt i sitt fäste.

Har du frågor eller behöver hjälp med andra åtgärder i din lägenhet, vänligen kontakta fastighetsskötaren. 

Felanmälan

Om du behöver göra en felanmälan gör du det på Mina Sidor. Fyll i informationen som efterfrågas, så återkopplar vi så snart som möjligt.

Se även: