För investerare

Pressmeddelanden

 

2015-04-21 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag ...
2015-03-26 Regulatorisk

Bokslutskommuniké januari – december 2014

– Grunden lagd för stark tillväxt– Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter– Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya studentlägenheter, bygglov klart för 208 lägenheter– Koncernens omsättni...
2015-03-11

Kommunfullmäktige bifaller Spångaprojektet i mycket positiva ordalag

Ordalagen i Stockholms stads kommunfullmäktige var mycket positiva i samband med beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag, den 9 mars 2015, om de cirka 1.100 studentlägenheter som Prime Living ska bygga i Spånga. Byggstart planeras inom 3 månader unde...
Inga inlägg hittades