För investerare

Pressmeddelanden

 

2015-06-01 Regulatorisk

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 maj 2015 sin avsikt att notera Bolagets aktier(*1) på Nasdaq First North Premier. Bolaget offentliggör nu prospekt och pris för noteringen. Priset per aktie har ...
2015-05-22 Regulatorisk

Kommuniké från Prime Livings årsstämma

Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") årsstämma hölls kl. 14.00 den 21 maj 2015 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning samt avstämn...
2015-05-18 Regulatorisk

Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och en notering av stamaktierna på Nasdaq First North Premier ("Noteringen" eller "Erbjudandet")....
2015-04-27

Prime Living expanderar ytterligare med 400 planerade studentlägenheter i Bromstensstaden

Prime Living förvärvar fastigheten Stockholm Gunhild 4 via bolag, belägen i det nya området Bromstensstaden, Stockholm, i syfte att bygga 400 nya studentlägenheter med tillträde efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft.Prime L...
2015-04-21 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag ...
Inga inlägg hittades