För investerare

Pressmeddelanden

 

2015-05-18 Regulatorisk

Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och en notering av stamaktierna på Nasdaq First North Premier ("Noteringen" eller "Erbjudandet")....
2015-04-27

Prime Living expanderar ytterligare med 400 planerade studentlägenheter i Bromstensstaden

Prime Living förvärvar fastigheten Stockholm Gunhild 4 via bolag, belägen i det nya området Bromstensstaden, Stockholm, i syfte att bygga 400 nya studentlägenheter med tillträde efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft.Prime L...
2015-04-21 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag ...
2015-03-26 Regulatorisk

Bokslutskommuniké januari – december 2014

– Grunden lagd för stark tillväxt– Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter– Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya studentlägenheter, bygglov klart för 208 lägenheter– Koncernens omsättni...
2015-03-11

Kommunfullmäktige bifaller Spångaprojektet i mycket positiva ordalag

Ordalagen i Stockholms stads kommunfullmäktige var mycket positiva i samband med beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag, den 9 mars 2015, om de cirka 1.100 studentlägenheter som Prime Living ska bygga i Spånga. Byggstart planeras inom 3 månader unde...
Inga inlägg hittades