För investerare

Pressmeddelanden

 

2017-05-17 Regulatorisk

Prime Living förvärvar fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin för 10,3 miljoner Euro

Prime Living Sandyford ltd, helägt dotterbolag till Prime Living Ireland ltd., förvärvar fastigheten som omfattar ca 7 300 kvm mark i Sandyford, Dublin. Den är belägen ca 10km från Dublins centrum och ca 3km från University College Dublin.Här planeras att ...
2017-05-16 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2017 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkni...
2017-05-16 Regulatorisk

Prime Living Delårsrapport januari-mars 2017, korrigering av omkastade siffror gällande avkastning på projektinvestering

Den 16:e maj 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-mars 2017. På sidan 4 har sifforna för marknadsvärde för Färdigställda projekt blivit omkastade. Rätt belopp skall vara 886 000 vilket påverkar Övervärdet och Avkastning i samma tabell, s...
2017-05-16 Regulatorisk

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Delårsresultat   jan-mar 2017 jan-mar 2016 Hyresintäkterna 12 233 TSEK 7 777 TSEK Driftsresultat 8 479 TSEK 5 765 TSEK Värdeförändring på fastigheter 88 614 TSEK 8 911 TSEK Rörelseresultat 90 061 TSEK 9 381 TSEK Periodens resultat före skatt 80 272 TSEK 7 ...
2017-05-03 Regulatorisk

Prime Living inleder rekrytering av CFO

Prime Living inleder rekrytering av en CFO inför den planerade flytten från First North Premier till Nasdaqs huvudlista.– "I och med det planerade listbytet från First North Premier till Nasdaqs huvudlista finns ett behov av en mer tydlig CFO-rol...
2015-04-21 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag ...
2015-03-26 Regulatorisk

Bokslutskommuniké januari – december 2014

– Grunden lagd för stark tillväxt– Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter– Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya studentlägenheter, bygglov klart för 208 lägenheter– Koncernens omsättni...