För investerare

Pressmeddelanden

 

2017-04-26 Regulatorisk

Prime Living tidigarelägger publikation av delårsrapport

Styrelsen för Prime Living AB har beslutat att tidigarelägga styrelsemöte och publikation av delårsrapport för det första kvartalet 2017. Rapporten publiceras den 16 maj, istället för den 17 maj.26 april 2017För ytterligare information kontakta:Jan Severa,...
2017-04-11 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma för Prime Living

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm. Lokalen där stämman hålls heter Park Lounge.Rätt att deltaga och ...
2017-04-11 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2016

Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Sturegatan 32 i Stockholm.11 april 2017För ytterligare information kontakta: J...
2017-04-10 Regulatorisk

Prime Living emitterar obligationslån om 400 MSEK

Prime Living har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 400 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper till oktober 2020 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,00 procentenheter. I...
2017-04-05 Regulatorisk

Prime Living undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör uppdaterad prognos för projektportföljens intjäningsförmåga

I syfte att skapa finansiell flexibilitet har Prime Living gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheten för att emittera en icke säkerställd obligation på den svenska obligationsmarknaden. Emissionslikviden från en potentiell emission avses ...
2015-04-21 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag ...
2015-03-26 Regulatorisk

Bokslutskommuniké januari – december 2014

– Grunden lagd för stark tillväxt– Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter– Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya studentlägenheter, bygglov klart för 208 lägenheter– Koncernens omsättni...