För investerare

Pressmeddelanden

 

2017-04-11 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2016

Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Sturegatan 32 i Stockholm.11 april 2017För ytterligare information kontakta: J...
2017-04-10 Regulatorisk

Prime Living emitterar obligationslån om 400 MSEK

Prime Living har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 400 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper till oktober 2020 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,00 procentenheter. I...
2017-04-05 Regulatorisk

Prime Living undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör uppdaterad prognos för projektportföljens intjäningsförmåga

I syfte att skapa finansiell flexibilitet har Prime Living gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheten för att emittera en icke säkerställd obligation på den svenska obligationsmarknaden. Emissionslikviden från en potentiell emission avses ...
2017-03-16 Regulatorisk

Brand med mindre materiella skador vid Prime Livings bostadsområde i Oxie

En brand utbröt natten mellan onsdag och torsdag på Prime Livings fastighet i Oxie i Malmö. Fem bilar sattes i brand och brandkåren var snabbt på plats och släckte dessa. I samband med detta upptäcktes även en brand i den nybyggda delen av området som snab...
2017-03-03 Regulatorisk

Prime Living erhåller investeringsstöd för anordnande av bostäder för studerande enligt förordningen (2016:880)

Prime Living har genom det helägda dotterbolaget TP9 Oxie AB erhållit sitt första investeringsstöd för byggnader på fastigheten Träpanelen 1 i Malmö.Stödet har beviljats för bolagets samtliga 13 byggnader på området och är villkorat av att hyresnivån sänks...
2015-05-18 Regulatorisk

Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och en notering av stamaktierna på Nasdaq First North Premier ("Noteringen" eller "Erbjudandet")....
2015-04-21 Regulatorisk

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag ...
2015-03-26 Regulatorisk

Bokslutskommuniké januari – december 2014

– Grunden lagd för stark tillväxt– Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter– Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya studentlägenheter, bygglov klart för 208 lägenheter– Koncernens omsättni...