Pressmeddelanden

 

2022-08-29

Studentbostäder i Norden AB automatiserar nyckelhanteringen – ingår samarbete med Parakey

Studentbostäder i Norden (publ) (”SBS”) ingår ramavtal med PropTech-bolaget Parakey för samtliga fastighetsbestånd i Sverige. Parakey erbjuder en helhetslösning och plattform för mobil access, vilket skapar en smidigare nyckelhantering för både hyresgäster...
2022-08-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK. ”Trots en turbulent marknad ser vi att efterfrågan på studentbostäder ökar....
2022-08-23

Studentbostäder i Norden AB tar första spadtag för 1 043 studentbostäder i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har den 19 augusti 2022 tagit första spadtaget för projektet Campus Star i Stockholm, Spånga, som omfattar över 1 043 studentbostäder. Med gemensamhetsytor för studier, umgänge och fysisk aktivitet väntas det nya ...
2022-08-04

Pressinbjudan: Första spadtag i Spånga, Stockholm

Välkommen till första spadtaget för studentbostadsprojektet Campus Star i Spånga, Stockholm. Spadtaget äger rum fredagen den 19 augusti kl. 12.00 – 13.00. Campus Star kommer bestå av 1 043 studentbostäder med fasta möblemang och smarta planlösningar i mode...
2022-07-04 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRI...
2022-04-07 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021, förslag till beslut avseende upptaxering av moms samt aktivering av räntekostnader

Studentbostäder i Norden AB (publ):s (”SBS”) årsredovisning och hållbarhetsrapport finns från och med idag, den 7 april 2022, tillgänglig digitalt på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se. I samband med årsredovisningens upprättande har räntekostnader juster...
2022-03-02 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden tillträder fastighet i Örebro med 92 lägenheter

Den 28 december 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden (publ) (”SBS”) ett förvärv av en fastighet i Örebro baserat på ett underliggande fastighetsvärde om ca 128 miljoner kronor. SBS har idag tillträtt förvärvet. Ekonomiskt tillträde var den 1 janua...
2022-02-22 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB påbörjar nyproduktion av totalt 1043 studentbostäder i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) genom dotterbolag, har tecknat entreprenadavtal med Ride Entreprenad AB. Avtalet innebär en totalentreprenad att uppföra nybyggnation av 1043 studentbostäder med lokaler och gemensamhetsutrymmen i bottenplan. De n...
2022-02-17 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin bokslutskommuniké för 2021. Bolaget har haft ett händelserikt 2021 och har förbättrat flera nyckeltal, däribland koncernens hyresintäkter som under perioden januari till december 2021 ökat från...
2022-01-13 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden erhåller kreditrating BB- med stabila utsikter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB-” med stabila utsikter av kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”). Ratingen som är ett viktigt verktyg i SBS arbete att förbättra sina finansieringsm...