Pressmeddelanden

 

2023-02-13

Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 4

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping. Bolaget har den 13 februari 2023 erhållit beslut och utbetalning om 33 709 672 SEK vilket avs...
2023-02-03

Fossilfri el för Studentbostäder i Nordens danska hyresgäster

Studentbostäder i Norden har tecknat avtal för vindkraftsbaserad el till bolagets studentlägenheter i Danmark. Det nya avtalet, som har ingåtts med HOFOR, innebär en årlig besparing motsvarande 65 ton utsläpp av koldioxid. – Som en av Nordens ledande...
2023-01-25

Studentbostäder i Norden vinner Studentbostadspriset

Studentbostäder i Norden tilldelas Studentbostadspriset 2022 för projektet Campus Träbyn i Jönköping. Det tillkännagavs på en prisutdelning arrangerad av Studentbostadsföretagen i dag den 25 januari. – Det är med en otrolig stolthet som vi tar emot S...
2023-01-10

Studentbostäder i Norden erhåller hållbarhetscertifiering

Som en del i bolagets hållbarhetsarbete har Studentbostäder i Norden tilldelats GreenBuildings certifikat för energieffektiva fastigheter. Certifieringen gäller Fastigheten Mungigan 1 i Karlstad, där fyra flerbostadshus innehållande 208 studentbostäder fär...
2022-12-08

Studentbostäder i Norden nominerade till Studentbostadspriset

Träbyn, Studentbostäder i Nordens studentbostadsområde i Jönköping, är nominerat till Studentbostadspriset 2022. Priset delas ut till nyskapade studentbostäder som främjar innovation, hållbarhet och stärker den högre utbildningen. – Vi är väldigt sto...
2022-07-04 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRI...
2022-06-28 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB meddelar byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB (”FNCA”) avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser den 1 juli, 2022. Fram till dess kommer Mangold Fondkommissio...
2022-05-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ): Stämmokommuniké

Vid årsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ) (”Studentbostäder i Norden” eller ”Bolaget”) den 12 maj 2022, som med stöd av tillfälliga lagregler genomförts enbart genom poströstning, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med f...
2022-05-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det första kvartalet 2022. Perioden har ett resultat om 109,3 MSEK (0,2) MSEK. Intäkterna ökar med 43 procent och bolaget presenterar ett driftsöverskott om 44,2 ...
2022-05-05 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission om 50 Mkr till en teckningskurs om 10 SEK per aktie

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 SEK, vilket motsvarar en premie om ci...