Pressmeddelanden

 

2020-12-17 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige har genomfört en riktad nyemission om cirka 250 Mkr i syfte att möjliggöra stark tillväxt

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 250 Mkr. Styrelsen för Studentbo...
2020-12-16 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige avser att genomföra en riktad nyemission

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av preferensaktier av serie C till svenska och internationella institutionella investerare (de...
2020-12-15

Namnbytet till Studentbostäder i Sverige AB (publ) är registrerat och ny hemsida lanseras

Bolagets namnbyte till Studentbostäder i Sverige AB (publ) efter samgåendet med Prime Living är genomfört och har registrerats hos Bolagsverket.Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie C kommer från och med tisdag den 15 december 2020 att handlas und...
Inga inlägg hittades