Pressmeddelanden

 

2021-07-01

Studentbostäder i Norden AB (publ) incitamentsprogram 2021 har fulltecknats

Vid årsstämman i Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") den 27 maj 2021 beslutades att anta treåriga incitamentsprogram för Bolagets styrelse respektive ledning och övriga anställda. Samtliga tecknin...
2021-06-18

Studentbostäder i Norden offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholms hållbara företagsobligationslista

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") emitterade den 14 maj 2021 seniora icke-säkerställda hållbara obligationer om 500 mkr ("Obligationen") med en ram om 1 000 mkr. I enlighet med obligationsvillkoren avser SBS ansöka om upptagande ti...
2021-06-07

Studentbostäder i Norden AB (publ) handlas under det nya bolagsnamnet från och med den 7 juni 2021

Som tidigare offentliggjorts den 1 juni 2021, ändrar Studentbostäder i Sverige AB (publ) bolagsnamn till Studentbostäder i Norden AB (publ).Bolaget kommer att handlas under det nya bolagsnamnet från och med den 7 juni, 2021. Bolagets aktie handlas under sa...
2021-06-01 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden genomför förvärv av fastighet i Stockholm stad och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 14 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") ett förvärv av samtliga aktier i Estea Delfinen PropCo AB ("Estea PropCo"), innehållandes tomträtten till fastigheten ...
2021-06-01

Studentbostäder i Sverige AB (publ) byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ)

Bolagsverket har godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed koncernen, byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ).– Det nya namnet är en naturlig följd av vår expansion i Norden som inleddes med vårt f...
Inga inlägg hittades