Pressmeddelanden

 

2021-02-16

Nu ska fler nå gymnasiebehörighet i Trollhättan – Läxhjälpen och Studentbostäder i Sverige i nytt samarbete

Studentbostäder i Sverige (SBS) inleder nytt partnerskap med Läxhjälpen i Trollhättan för att stötta elever med deras studier och öka antalet som når gymnasiebehörighet. Förra läsåret var det 16 480 elever i Sverige som gick ut grundskolan utan gymnasiebeh...
2021-02-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige informerar om preliminär tidplan för omstämpling och sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämman i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") fattade idag den 12 februari 2021 beslut om omstämpling av Bolagets preferensaktier av serie B och C till stamaktier samt att därefter g...
2021-02-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige AB (publ): Stämmokommuniké

Vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fatt...
2021-02-10 Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Sveriges årsstämma 2021

Studentbostäder i Sveriges AB (publ):s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 27 maj 2021. I enlighet med vad som aviserades i pressmeddelande den 26 oktober 2020 meddelas härmed valberedningens sammansättning.Valberedningen har, inför årsstämman 2021, ...
2021-02-09 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige värvar Sofia Folstad som finans- och transaktionschef

Studentbostäder i Sverige inleder året med en nyrekrytering av Sofia Folstad som ny finans- och transaktionschef. Med en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och finansvärlden tar hon över ansvaret för bolagets förvärvs- och tillväxtstrategi, med fo...
Inga inlägg hittades