Pressmeddelanden

 

2023-10-27 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
2023-10-11 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 oktober 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 juli 2023, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 331 miljon...
2023-10-11 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I U...
2023-10-04 Regulatorisk

Styrelsen i Studentbostäder i Norden har beslutat att genomföra en tidigare aviserad fullt garanterad företrädesemission om 331 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
2023-09-22 Regulatorisk

Studentbostäder i Nordens senarelägger publicering av delårsrapport Q3 2023

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har idag genom ett separat pressmeddelande kommunicerat sin avsikt om att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 331 MSEK med företrädesrätt för SBS:s befintliga aktieägare...
2023-10-11 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 oktober 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 juli 2023, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 331 miljon...
2023-10-11 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I U...
2023-10-04 Regulatorisk

Styrelsen i Studentbostäder i Norden har beslutat att genomföra en tidigare aviserad fullt garanterad företrädesemission om 331 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
2023-09-22 Regulatorisk

Studentbostäder i Nordens senarelägger publicering av delårsrapport Q3 2023

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har idag genom ett separat pressmeddelande kommunicerat sin avsikt om att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 331 MSEK med företrädesrätt för SBS:s befintliga aktieägare...
2023-09-22 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I U...