Pressmeddelanden

 

2023-01-10

Studentbostäder i Norden erhåller hållbarhetscertifiering

Som en del i bolagets hållbarhetsarbete har Studentbostäder i Norden tilldelats GreenBuildings certifikat för energieffektiva fastigheter. Certifieringen gäller Fastigheten Mungigan 1 i Karlstad, där fyra flerbostadshus innehållande 208 studentbostäder fär...
2022-12-08

Studentbostäder i Norden nominerade till Studentbostadspriset

Träbyn, Studentbostäder i Nordens studentbostadsområde i Jönköping, är nominerat till Studentbostadspriset 2022. Priset delas ut till nyskapade studentbostäder som främjar innovation, hållbarhet och stärker den högre utbildningen. – Vi är väldigt sto...
2022-11-29

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2023

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av: Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)Lennart Schuss, utsedd av Otre Fund LPKrister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)Bjö...
2022-11-10 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK. – En exceptionellt hög uthyrningsgrad p...
2022-11-04

Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 3

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping. Bolaget har den 4 november 2022 erhållit beslut och utbetalning om 25 798 762 ...
2022-06-28 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB meddelar byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB (”FNCA”) avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser den 1 juli, 2022. Fram till dess kommer Mangold Fondkommissio...
2022-05-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ): Stämmokommuniké

Vid årsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ) (”Studentbostäder i Norden” eller ”Bolaget”) den 12 maj 2022, som med stöd av tillfälliga lagregler genomförts enbart genom poströstning, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med f...
2022-05-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det första kvartalet 2022. Perioden har ett resultat om 109,3 MSEK (0,2) MSEK. Intäkterna ökar med 43 procent och bolaget presenterar ett driftsöverskott om 44,2 ...
2022-05-05 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission om 50 Mkr till en teckningskurs om 10 SEK per aktie

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 SEK, vilket motsvarar en premie om ci...
2022-04-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) har avtalat om att förvärva ett nyproduktionsprojekt med 173 studentbostäder i Köpenhamn

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) har avtalat om att förvärva 100 procent av ett studentbostadskomplex i Köpenhamn. Det underliggande fastighetsvärdet är estimerat till cirka 480 miljoner SEK. Med goda kommunikationer till centrala Köpenhamn erbju...