Pressmeddelanden

 

2021-02-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige meddelar att 4 mars 2021 är avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier

Enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021 ska samtliga preferensaktier av serie C (ISIN-kod: SE0013647054) omstämplas till stamaktier...
2021-02-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige presenterar bokslutskommuniké

Studentbostäder i Sverige lämnar ett intensivt 2020 bakom sig. Bolaget har under kvartalet genomfört ett samgående, skapat en ny effektiv organisation och utfört en nyemission om 250 Mkr. Bolaget har avsevärt förbättrat sina nyckeltal, bland annat så har k...
2021-02-22 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige tecknar entreprenadavtal för byggnation i Stockholm och Malmö samt meddelar att förvärv i Södertälje inte fullföljs

Studentbostäder i Sverige har tecknat entreprenadavtal om slutförande av projekten i Stockholm (Spånga) och Malmö. Byggnationen beräknas färdigställas till största del under första halvåret 2021. Enligt handlingsplanen kommer 209 lägenheter i Stockholm (Sp...
2021-02-17 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige meddelar att 24 februari 2021 är avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie B till stamaktier

Enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021 ska samtliga preferensaktier av serie B (ISIN-kod: SE0006422317) omstämplas till stamaktier...
2021-02-16 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige har ingått avtal om förvärv av en fastighet i Jönköping med ett fastighetsvärde om cirka 423 MSEK till en köpeskilling om 163 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva fastigheten Jönköping Vikingen 1 ("Fastigheten") från Träbyn Invest AB, ett samriskföretag (s.k. joint venture) ...
Inga inlägg hittades