Pressmeddelanden

 

2022-09-30

Studentbostäder i Norden AB erhåller beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd för studentbostäder i Karlstad om 56 423 850 SEK

Under kvartal 4 år 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) om statligt investeringsstöd för nybyggnation av 208 studentbostäder i Karlstad på fastigheten Mungigan 1. Bolaget har erhållit beslut och har per dags datum erhållit en utbetalning...
2022-08-29

Studentbostäder i Norden AB automatiserar nyckelhanteringen – ingår samarbete med Parakey

Studentbostäder i Norden (publ) (”SBS”) ingår ramavtal med PropTech-bolaget Parakey för samtliga fastighetsbestånd i Sverige. Parakey erbjuder en helhetslösning och plattform för mobil access, vilket skapar en smidigare nyckelhantering för både hyresgäster...
2022-08-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK. ”Trots en turbulent marknad ser vi att efterfrågan på studentbostäder ökar....
2022-08-23

Studentbostäder i Norden AB tar första spadtag för 1 043 studentbostäder i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har den 19 augusti 2022 tagit första spadtaget för projektet Campus Star i Stockholm, Spånga, som omfattar över 1 043 studentbostäder. Med gemensamhetsytor för studier, umgänge och fysisk aktivitet väntas det nya ...
2022-08-04

Pressinbjudan: Första spadtag i Spånga, Stockholm

Välkommen till första spadtaget för studentbostadsprojektet Campus Star i Spånga, Stockholm. Spadtaget äger rum fredagen den 19 augusti kl. 12.00 – 13.00. Campus Star kommer bestå av 1 043 studentbostäder med fasta möblemang och smarta planlösningar i mode...
2021-05-27 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige AB (publ): Stämmokommuniké

Vid årsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 27 maj 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan ang...
2021-05-27 Regulatorisk

Rättelse på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga: Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Detta pressmeddelande publiceras på nytt på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga.Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") publicerar sin delårsrapport och resultat för första kvartalet 2021. Bolaget har förbättrat sina nyckeltal och koncer...
2021-05-27 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") publicerar sin delårsrapport och resultat för första kvartalet 2021. Bolaget har förbättrat sina nyckeltal och koncernens intäkter har ökat från 39,8 Mkr till 51,3 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka...
2021-05-17 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I U...
2021-05-05 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige offentliggör sin årsredovisning för 2020

Studentbostäder i Sverige AB (publ):s årsredovisning finns från och med idag, den 5 maj 2021, tillgänglig digitalt på bolagets hemsida, sbsstudent.se."I årsredovisningen för 2020 beskriver vi vår verksamhet och det gångna året mer ingående. Vi beskrive...