Pressmeddelanden

 

2021-11-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det tredje kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 179,5 (102,9) MSEK. ”Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat o...
2021-11-22

Studentbostäder i Norden AB tecknar ramavtal med Dalakraft för grön el

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har från och med november tecknat ett omfattade ramavtal med Dalakraft om 100 procent grön el för hela fastighetsbeståndet i Sverige och därigenom förbrukningen för över 4000 studenter. Avtalet omfattar även SBS e...
2021-11-10

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2022

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av:Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ).Bengt Kjell, utsedd av The Phoenix Holdings Ltd.Lennart Schuss, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (...
2021-11-01 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden expanderar i Norge och gör sitt andra förvärv

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med Sky Property AS (”Säljare”) om att förvärva en fastighet med 48 studentlägenheter i Norg...
2021-11-01 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden tillträder förvärv av fastighet i Norge och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 22 september 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) ett förvärv av en fastighet i Norge baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 64 miljoner norska kronor. SBS har idag genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge ...
2021-02-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige informerar om preliminär tidplan för omstämpling och sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämman i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") fattade idag den 12 februari 2021 beslut om omstämpling av Bolagets preferensaktier av serie B och C till stamaktier samt att därefter g...
2021-02-12 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige AB (publ): Stämmokommuniké

Vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fatt...
2021-02-10 Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Sveriges årsstämma 2021

Studentbostäder i Sveriges AB (publ):s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 27 maj 2021. I enlighet med vad som aviserades i pressmeddelande den 26 oktober 2020 meddelas härmed valberedningens sammansättning.Valberedningen har, inför årsstämman 2021, ...
2021-02-09 Regulatorisk

Studentbostäder i Sverige värvar Sofia Folstad som finans- och transaktionschef

Studentbostäder i Sverige inleder året med en nyrekrytering av Sofia Folstad som ny finans- och transaktionschef. Med en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och finansvärlden tar hon över ansvaret för bolagets förvärvs- och tillväxtstrategi, med fo...
2021-01-29 Regulatorisk

Studentbostäder i Sveriges CFO Lars Wikström lämnar bolaget

Studentbostäder i Sveriges CFO Lars Wikström lämnar sitt uppdrag och Bo Gyllenswärd, tillträder som CFO.Studentbostäder i Sveriges CFO Lars Wikström lämnar sitt uppdrag och Bo Gyllenswärd, tillträder som CFO.Under sin tid som VD och CFO har Lars Wikström g...