Skador, slitage och felanmälan

Vi hoppas att din tid som hyresgäst i våra studentboenden blir kul och trivsam samt att allt i lägenheten fungerar som det ska. Nedan följer information om hur du på bästa sätt tar hand om din lägenhet samt hur du felanmäler om en skada skulle uppstå.

Akut felanmälan

Vid skador som innebär fara för fastighet, exempelvis vattenläcka eller inbrott, ska du alltid anmäla så snart som möjligt till vårt journummer på telefon: 0417-58 55 22. 

Om ni gör en icke akut anmälan till vår jour per telefon så kommer du som hyresgäst att blir debiterad för detta.

Felanmälan

Är det något som inte stämmer med din lägenhet? Låter man ett fel bestå utan åtgärder kan det ofta göra situationen värre. Var därför noga med att göra en felanmälan så fort du märker problemet.

Klicka här för att göra en felanmälan. Det är viktigt att du fyller i all information i felanmälan och beskriver tydligt vad det är du vill felanmäla. Var noga med att ange om felet är akut eller inte.

Felanmälan åtgärdas vanligtvis inom en vecka, men akuta felanmälningar får högsta prioritet. När vi mottagit din felanmälan skickas ett mejl med bekräftelse till den e-postadress du angett i felanmälan.

I de fall du ger ditt medgivande till tillträde till din lägenhet med huvudnyckel så lämnar vi ett meddelande till dig i lägenheten efter besöket, så du vet att vi varit där.

Om du ej givit medgivande till tillträde via huvudnyckel så kommer vi att kontakta dig via telefon innan besöket, vilket dock kan medföra att det kan ta längre tid innan besöket kan genomföras. Personalen som skall åtgärda felet gör två försök att nå dig, och för de fall du inte är anträffbar vid dessa tillfällen får du därefter själv höra av dig till oss.

Det är endast den hyresgäst som står på hyresavtalet som kan ge tillåtelse till att huvudnyckel används, och som ska skicka in felanmälan till oss.

Skador och onormalt slitage

Går någonting sönder i din bostad eller behöver service ska du alltid börja med att göra en felanmälan. Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller exempelvis externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är det ditt ansvar. Du är med andra ord ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

Det är absolut förbjudet att borra i badrummen då detta kan skada fuktspärren.

Vid åtgärdande av skador i lägenheten tillkommer flera kostnader, däribland material, materialhantering, arbetskostnad, etableringskostnad och så vidare. Tänk på att det inte enbart är själva materialet du får betala för om en skada uppkommit, utan även kostnader för personen som skall köpa in det, åka ut till bostaden för att byta/ut det och åka tillbaka. I vissa fall kan det behövas flera personer, som till exempel en elektriker och en rörmokare, då det blir två etableringskostnader samt arbetstid för båda. Ett annat exempel är om det är ett tungt arbete då det också här kan behövas fler än en person för att utföra arbetet.

Vi har ingen skyldighet att åtgärda felet direkt, utan man betalar för det slitage man orsakar.

Vill du själv åtgärda felet så skall arbetet vara fackmannamässigt utfört. Du kan kontakta oss om du har frågor på info@sbsstudent.se.

Se även: