El, värme och teknik

För allas trevnad är det viktigt att värme och el fungerar som det ska i bostäderna. Om alla hyresgäster följer de regler som är uppsatta kring detta kan vi undvika onödiga strömavbrott, fuktskador eller andra störningar och få ett bekvämare och enklare boende. 

Värme

Det är inte tillåtet att stänga av värmen i lägenheterna under de kalla månaderna då det kan medföra stora skador på lägenheten.

Elektricitet/strömavbrott

Om du saknar ström i hela eller del av lägenheten kontrollera i första hand dina säkringar, i de flesta lägenheter återfinns i ett elskåp inne i lägenheten. Är alla säkringarna på? Är jordfelsbrytaren och huvudbrytaren på? Slå på dem om någon inte är på. Du kanske hade för mycket inkopplat samtidigt? Kolla ut genom fönstret och kontrollera ifall grannarna ström? Kanske rör det sig om något större strömavbrott? Om problemet efter detta inte är löst, vad har du haft igång senast? Testa att slå av strömbrytarna och koppla ur sladdar och försök därefter slå på säkringar. Felsök genom att koppla ur allt och sedan koppla in en efter en. Du kanske märkte av något innan strömmen gick, en glödlampa kanske gick sönder eller att det var något annat som du märkte inte fungerade som vanligt. Om problemet fortfarande inte är löst gör först då en felanmälan till oss.

Installation av diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare

Hör av dig till oss för att kontrollera om installation är möjlig. För diskmaskin måste det dels finnas utrymme, elen måste vara anpassad och kökskranen utrustad med vattenavstängning. Detsamma gäller för tvättmaskin. Får du tillstånd till installation måste en fackman förbereda din bostad och utföra installationen och detta bekostas av dig som hyresgäst. Om det uppstår en el-eller vattenskada som har orsakats av att hyresgäst har installerat diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare utan tillstånd blir denna hyresgäst betalningsskyldig samt riskerar att hyresavtalet sägs upp.

Förbrukningsartiklar som hyresgästen själv ansvarar för att byta ut

Det är du som är hyresgäst som ansvarar för inköp och byte av batterier till brandvarnare, lampor, lysrör och glimtändare till de belysningsarmaturer som är monterade i lägenheten. Vi kan dock hjälpa till med detta i mån av tid, men eftersom byte av förbrukningsartiklar inte ingår i hyran så kommer du i dessa fall få en räkning för kostnaderna för material, arbete samt utkörningsavgift. Innan du beställer något av ovanstående bör du därför kontakta oss först för en prisindikation.

Byte av duschslang, duschmunstycke, toalettsits, kolfilter och, i förekommande fall, svampfilter till köksfläkt utförs och bekostas av hyresvärden, såvida det inte orsakats av exempelvis skadegörelse. Väntetiden är dock vanligen ca fem arbetsdagar, förutom vid byte av kolfilter och svampfilter som kan ta längre tid att få levererade då det är beställningsvaror. 

Se även: