För bästa möjliga trivsel

Alla våra hyresgäster ska trivas och känna att de bor i en trygg och trevlig miljö. Därför är det viktigt att alla respekterar de regler och förordningar som finns. Nedan följer praktisk information som gör det mer trivsamt och trevligt för alla i våra bostäder.

Trivselregler
  • Tänk på att inte spela för hög musik; visst får man spela musik på dagen men man ska visa hänsyn och bör då inte spela för högt eller för länge. Grannen kanske sitter och pluggar inför en tenta.
  • Det skall vara tyst i byggnaden mellan 22:00 och 07:00.
  • Tänk på att det kan vara lättast att prata med dina grannar, det är bra att skapa goda relationer och om du ska ha en liten fest så meddela gärna dina grannar innan för att undvika problem.
  • Undvik användande av skor inomhus, särskilt om du bor på ovanvåningen.
  • Undvik skakning av dukar, mattor, sängkläder på loftgångar eller liknande.

Om vi får in klagomål från andra hyresgäster om att du inte följer ordningsreglerna som finns uppställda eller om det förekommer upprepade störningar från dig, skickas det i första hand ett varningsbrev till dig så att du ska få en möjlighet att vidta rättelse. Om det trots varningsbrev inte sker någon förbättring kommer det leda till uppsägning av ditt hyreskontrakt.

Du är ansvarig så var rädd om din lägenhet!

Se även: