För hyresgäster

Vad gör jag om strömmen slutar fungera? Aktuellt

Om din lampa inte tänds när du slår på strömbrytaren kan det antingen ha gått en säkring eller så kan lampan behöva bytas. Här följer några enkla steg på hur du går tillväga för at...