Dags att ta dig vidare?

En utflyttning är något som vi alla gör då och då. Försök dock ha koll på och följa de regler som gäller för uppsägningen så gör du saker och ting simplare både för dig själv och för oss på Studentbostäder i Sverige AB. Slutligen vill vi önska dig all lycka till med ditt framtida boende!

Uppsägning

För att ert hyreskontrakt ska anses uppsagt krävs det att du skriver ut och fyller i uppsägningsblanketten. Du hittar denna blankett i hyresgästportalen. Vi tar sedan gärna emot den på mail, där du antingen kan skanna in den ifyllda blanketten eller tar ett tydligt foto på den och mailar in till oss på info@sbsstudent.se. Du kommer få ett svar att vi tagit emot den och sedan en uppsägningsbekräftelse på mail när uppsägningen är genomförd. Hör av dig på nytt innan månadsskiftet om du inte fått något mail eller uppsägningsbekräftelse.

Som de flesta avtal har även din bostad en uppsägningstid, vanligtvis tre månader. Glöm då inte att vi räknar hela kalendermånader. Exempelvis om uppsägningen skickas in så vi har mottagit den i mars, blir dina uppsägningsmånader april, maj och juni (till och med 20XX-06-30). Kommer däremot uppsägningen inte in till oss förrän i april, har du uppsägningstid till och med 20XX-07-31. Själva utflytten sker dock senast följande vardag. Din uppsägningsbekräftelse kommer säga vart du ska vända dig för besiktning och nyckelåterlämning och vid denna tidpunkt ska bostaden vara helt tömd och städad.

Glöm inte att du som hyresgäst är skyldig att hålla i en visning och du kommer antagligen bli kontaktad för att anordna en sådan under din uppsägningstid.

OBS! Om du har Com Hem som TV- eller internetleverantör måste du även ringa till dem och säga upp ditt abonnemang.

Har du hyresfria månader påverkas dessa inte av din uppsägningstid.

Tidigare utflytt

Det datum som din uppsägningsbekräftelse anger är det datum som gäller och fram till dess är bostaden ditt ansvar. Vill du dock att nästa hyresgäst ska kunna flytta in tidigare kan du meddela oss om detta och ge oss tillstånd att dela dina kontaktuppgifter till nästa hyresgäst om den är intresserad av att flytta in tidigare. När allt är klart med nästa hyresgäst kommer vi då förmedla den möjligheten och dina kontaktuppgifter om nya hyresgästen är intresserad. Det är sedan upp till er att själva anordna detta och det är en överenskommelse fullt ut endast mellan er, kom ihåg att bostaden och dess hyresinbetalningar alltid är kontraktsinnehavarens ansvar. Om ni kommer överens om detta måste frånträdande hyresgäst i god tid boka in en tidigare besiktning och nyckelåterlämning och då tillsammans med av båda parter ifylld ”fullmakt vid tidigare omflytt”, med denna kan sedan nya hyresgästen kvittera ut nycklarna före dess att dennas kontrakt tagit vid. OBS: Om ny hyresgäst flyttar in innan besiktning skett blir denna ansvarig för alla skador som uppstått sedan senaste besiktningen.

Visning

Som hyresgäst är man skyldig att hålla i en visning och säger du upp din bostad kan vi komma att kontakta dig för att anordna en sådan för lägenhetspekulanter.

Besiktning och nyckelåterlämning

Du kommer att få en besiktningstid skickad till dig via email till omkring mitten av den månad då ditt kontrakt går ut. Hör av dig till oss på info@sbsstudent.se omkring den 25e om du inte fått någon tid. Tiden du blir tilldelad kan bli någon gång mellan 08.00-16.00 men blir vanligtvis på förmiddagen. Planerar du att flytta ut tidigare än när ditt kontrakt löper ut är du välkommen att själv höra av dig till oss på info@sbsstudent.se och boka in en tid som passar, kom då bara ihåg att försöka höra av dig så tidigt som möjligt.

Tänk på att ni lämnar över lägenheten vid besiktningen, vilket betyder att allt ska vara klart så att en ny hyresgäst kan flytta in. Om det finns skador i lägenheten som du orsakat (exempelvis hål i väggar eller tak) och som du själv vill åtgärda måste detta ske innan besiktningen och vara fackmannamässigt utfört. Om något byts ut så ska det vara samma produkt som sätts in. Alla glödlampor och lysrör skall fungera vid utflyttningen och brandvarnaren skall finns på plats, monterad med fungerande batteri. Andra förbrukningsartiklar skall även dessa vara fullt fungerande och i gott skick vid besiktningen exempel: Toalettsits, duschslang, duschmunstycke, kolfilter i köksfläkt, även svampfilter om du har en fläkt med detta filter i och inte enbart ett galler. (Du kan antingen byta ut dessa själv eller så kan du få hjälp med byte av dessa artiklar kostnadsfritt om du felanmäler i god tid innan besiktningen sker, det ska vara i gott skick vid besiktningen annars kan det innebära en kostnad för dig). Finns det skador i lägenheten debiterar vi dig för renovering, vilket omfattar både material och arbetskostnad.

Lägenheten skall överlämnas vid den tid du blir tilldelad. Du ska finnas på plats och kunna identifiera dig med ID eller ha lämnat fullmakt till någon på plats, då måste fullmakten måste vara oss tillhanda innan och denna kunna uppvisa ID. Besiktningen tar ca 15-20 minuter. Lägenheten ska vara fullständigt städad och tom.

Nycklar kvitteras åter i samband med besiktningen. Saknas någon nyckel och/eller lås- eller cylinderbyte måste utföras kommer detta debiteras dig som hyresgäst. Eventuella funktionsfel eller större skador måste felanmälas till oss i god tid innan besiktningen.

Glöm inte att också tömma eventuellt förråd. Är lägenheten inte ordentligt städad vid besiktningen kommer detta att noteras i besiktningsprotokollet och du kan komma att debiteras för våra omkostnader för att städa lägenheten. Finns det kvarlämnade saker/skräp i lägenheten eller förrådet så blir du debiterad för bortforsling alternativt förvaring av detta. Läs vår bilaga ”checklista städ vid flytt” och städa noggrant så kan du undvika extra kostnad.

Det blir en hel del sopor när man ska flytta. Var noga med att sortera och lämna dessa på rätt ställe. Inga sopor, möbler eller annat får lämnas kvar i lägenheten eller gemensamma utrymmen. För att få närmare information om vad du skall göra med olika typer av sopor kan du besöka kommunens hemsida.

Adressändring

Glöm inte att adressändra och beställa eftersändning av post när ni flyttar ut från lägenheten. Det skapar mindre problem både för er själva och lägenhetens nya hyresgäst. Adressändringen gör du till Svensk Adressändring, antingen via telefon på nummer 020-97 98 99 eller deras hemsida.

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ansöka om tillstånd att hyra ut din bostad i andrahand, skicka in en färdigifylld ansökan tillsammans med dokument som styrker ditt skäl till andrahandsuthyrningen. Hyr ni ut i er lägenhet i andra hand utan att först ha sökt och erhållit tillstånd från riskerar ni uppsägning av ert hyreskontrakt. Det är viktigt att vi vet vem som bor i lägenheten ifall något problem skulle uppstå så att vi kan kontakta hyresgästen. Personen som sedan hyr i andra hand måste vara tydlig om vart denna bor samt vem som står på lägenhet när de lämnar felanmälan eller liknande, så vi vet att det gäller rätt lägenhet när vi kontrollerar det hela.

Observera särskilt att ni ansvarar för lägenheten även under tiden ni hyr ut den i andrahand. Det är ni som står på hyresavtalet och ansvarar för att hyran blir betald, att inget går sönder i lägenheten samt att våra regler följs. Tänk på att informera personen ni hyr ut till om allt de kan behöva veta om lägenheten, området, hemsidan, telefonnummer, sopsortering, hur tvättmaskin och torktumlare fungerar och så vidare.

Se även: