Kallelse Extra bolagsstämma 

12 februari 2021

Studentbostäder i Sverige informerar om att styrelsen har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 13 januari 2021 och samtidigt kalla till en ny bolagsstämma den 12 februari 2021, med likalydande beslut.

Svar med anledning av aktieägares frågor - inför Extra Bolagsstämma 12 februari 2021

Nedan finns kallelse och dokument till extra bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ)

Fullmaktsformulär

Förhandsröstningsformulär