SBS Årsredovisning 2020

Studentbostäder i Norden AB offentliggör idag årsredovisningen för 2020.

"I årsredovisningen för 2020 beskriver vi vår verksamhet och det gångna året mer ingående. Vi beskriver även hur vi arbetar med hållbarhet ur flera dimensioner. När vi startade Studentbostäder i Norden 2018 hade vi en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde om cirka 900 MSEK. När vi stängde böckerna 2020 fanns vi på 13 orter runt om i Sverige med ett fastighetsvärde om 3,6 MDSEK. Nu ser vi fram emot fler milstolpar framöver. Jag önskar alla befintliga och potentiella aktieägare en trevlig läsning", säger Rebecka Eidenert VD Studentbostäder i Norden AB.

Hela årsredovisningen finns att läsa här.