För investerare

Prime Living emitterar obligationslån om 400 MSEK

Prime Living har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 400 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper till oktober 2020 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 7,00 procentenheter. Investerarintresset för obligationslånet var stort och totalt deltog över 40 investerare i emission.

"Mycket glädjande att notera att vi har fått förtroendet från så många investerare vilket möjliggör en snabb och lönsam expansion i våra nya marknader Irland och Storbritannien" säger Jan Severa, VD Prime Living

Bolaget avser att använda emissionslikviden till att återbetala befintlig skuld samt för allmänna verksamhetsändamål inklusive finansiering av markförvärv. Obligationslånet kommer att noteras på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Baker McKenzie juridisk rådgivare till Prime Living.

10 april 2017

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-04-10.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 08:30 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 840 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 400 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning