För investerare

Press releases

 

2021-10-07

Studentbostäder i Norden och Avy i nytt digitaliseringssamarbete som skapar bättre boendeupplevelse och tjänsteutbud för fler studenter

Studentbostäder i Norden tecknar ett tvåårskontrakt med Avy omfattandes hela beståndet i Sverige, Danmark och Norge och fortsätter sin digitala resa mot en förbättrad boendeupplevelse för sina hyresgäster. Genom en unik boendetjänst får studenterna både et...
2021-09-24

Studentbostäder i Norden AB har beviljats bygglov för 202 bostäder i centrala Norrköping med förväntad byggstart innan årsskiftet

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har beviljats bygglov för 202 bostäder i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping. Bygglovet väntas vinna laga kraft under oktober månad. Utöver bostäder planeras ett antal lokaler mot gatan för att främja sta...
2021-09-22

Studentbostäder i Norden continues its Nordic expansion and acquires a property in Norway with 99 student apartments

Studentbostäder i Norden continues its Nordic expansion and acquires a property in Norway with 99 student apartments. Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") has, through its wholly owned Norwegian subsidiary STUSAB Norge AS (company name to be changed ...
2021-09-22 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden fortsätter sin nordiska expansion och förvärvar fastighet i Norge med 99 studentlägenheter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med aktieägarna i Torp Campus AS om att förvärva en fastighet med 99 studentlägenheter i Nor...
2021-08-26

Studentbostäder i Norden tillträder första etappen av förvärv i Danmark

Den 26 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) ett förvärv av ett nyproduktionsprojekt med 578 studentlägenheter i Köpenhamn, Danmark. Projektet har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 175 MDKK, motsvarande cirka 1 60...
1 2 3 55
2021-09-22 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden fortsätter sin nordiska expansion och förvärvar fastighet i Norge med 99 studentlägenheter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med aktieägarna i Torp Campus AS om att förvärva en fastighet med 99 studentlägenheter i Nor...
2021-08-26 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin halvårsrapport Q2 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin halvårsrapport och resultat för andra kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 144,4 (12,4) MSEK.
2021-08-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden ökar takten genom nyckelrekryteringar

Studentbostäder i Norden fortsätter att förstärka organisationen med fyra nyckelrekryteringar inför bolagets expansion. Genom värvningarna tillförs gedigen kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, IT / digitalisering samt redovisning, vilket är viktigt in...
2021-08-13 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden tillträder förvärv av fastighet i Jönköping och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 16 februari 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden ett förvärv av en fastighet i Jönköping baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 423 miljoner kronor. Studentbostäder i Norden har idag tillträtt förvärvet och som ett led i detta har bol...
2021-06-01 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden genomför förvärv av fastighet i Stockholm stad och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 14 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") ett förvärv av samtliga aktier i Estea Delfinen PropCo AB ("Estea PropCo"), innehållandes tomträtten till fastigheten ...
1 2 3 42