För investerare

Press Releases

 

2023-12-04

Studentbostäder i Norden AB erhåller tidigare kommunicerat statligt investeringsstöd om 44 MSEK

Studentbostäder i Norden AB har i dag, genom dotterbolag, erhållit utbetalning av statligt investeringsstöd om cirka 44 miljoner kronor för nybyggnationen av 198 studentbostäder i centrala Norrköping. För ytterligare information, vänligen kontaktaRebecka E...
2023-11-30 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport juli–september 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 37 procent jämfört med motsvarande period 2022 och driftsöverskottet uppgår till 182 MSEK. – Efter tre kvartal med e...
2023-11-17 Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2024

Valberedningen i Studentbostäder i Norden AB (publ), org.nr 556715-7929 (”Bolaget”), som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av: Dr. Eyal Gutman, utsedd av Otre Fund LPKrister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i No...
2023-10-30 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission av aktier till emissionsgaranter i den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
2023-10-30 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
1 2 3 71
2023-11-30 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport juli–september 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 37 procent jämfört med motsvarande period 2022 och driftsöverskottet uppgår till 182 MSEK. – Efter tre kvartal med e...
2023-11-17 Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2024

Valberedningen i Studentbostäder i Norden AB (publ), org.nr 556715-7929 (”Bolaget”), som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av: Dr. Eyal Gutman, utsedd av Otre Fund LPKrister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i No...
2023-10-30 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission av aktier till emissionsgaranter i den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
2023-10-30 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
2023-10-27 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA ...
1 2 3 51