För investerare

Press Releases

 

2023-05-25 Regulatorisk

Finans- och transaktionschef Sofia Folstad slutar på Studentbostäder i Norden

Sofia Folstad lämnar rollen som finans- och transaktionschef på Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”). – Sofia har varit finans- och transaktionschef sedan början på 2021 och varit en del av ett fantastiskt team som har åstadkommit en imponerand...
2023-05-16 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ): Stämmokommuniké

Vid årsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ) (”Studentbostäder i Norden” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns till...
2023-05-11 Regulatorisk

Rättelse: Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2023

Korrigering avseende hänvisning till marknadsmissbruksförordning. Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–mars 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 33 procent jämfört med första kvartalet 2022 och driftsöve...
2023-05-11 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–mars 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 33 procent jämfört med första kvartalet 2022 och driftsöverskottet uppgår till 65 MSEK. – När jag summerar årets först...
2023-04-25

Studentbostäder i Norden AB ingår hyresöverenskommelse för 1 043 nyproducerade studentbostäder i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) har ingått en hyresöverenskommelse med Stockholms Studenthyresgästers Förening ("SSF") gällande 1 043 nyproducerade studentbostäder i Stockholm. Bostäderna kommer att vara tillgängliga att söka genom SBS n...
1 2 3 68
2023-05-25 Regulatorisk

Finans- och transaktionschef Sofia Folstad slutar på Studentbostäder i Norden

Sofia Folstad lämnar rollen som finans- och transaktionschef på Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”). – Sofia har varit finans- och transaktionschef sedan början på 2021 och varit en del av ett fantastiskt team som har åstadkommit en imponerand...
2023-05-16 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB (publ): Stämmokommuniké

Vid årsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ) (”Studentbostäder i Norden” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns till...
2023-05-11 Regulatorisk

Rättelse: Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2023

Korrigering avseende hänvisning till marknadsmissbruksförordning. Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–mars 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 33 procent jämfört med första kvartalet 2022 och driftsöve...
2023-05-11 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–mars 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 33 procent jämfört med första kvartalet 2022 och driftsöverskottet uppgår till 65 MSEK. – När jag summerar årets först...
2023-04-14 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

Studentbostäder i Norden AB:s (publ) (”SBS”) årsredovisning och hållbarhetsrapport finns från och med i dag, den 14 april 2023, tillgänglig digitalt på bolagets hemsida, sbsstudent.se. – Vi tittar tillbaka på ett starkt 2022. Uthyrningsgraden på 99 p...
1 2 3 47