För investerare

Press Releases

 

2022-01-21

SBS och Arctic Securities i nytt samarbete för att starta ytterligare en SBS-klass med Läxhjälpen i Malmö

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) och Arctic Securities samarbete och stöd möjliggör att Läxhjälpen kan starta en ny klass i Malmö. Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte k...
2022-01-13

Studentbostäder i Norden inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint

Studentbostäder i Norden (SBS) inleder samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates. Genom plattformen kommer SBS lättare kunna fånga upp bredare marknadsförväntningar på bolaget inför publicering av finansiella rapporter och andra viktiga bolagshän...
2022-01-13 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden erhåller kreditrating BB- med stabila utsikter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB-” med stabila utsikter av kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”). Ratingen som är ett viktigt verktyg i SBS arbete att förbättra sina finansieringsm...
2022-01-12

Studentbostäder i Norden satsar på smart styrning av fastigheter genom nytt hållbarhetsinitiativ

Studentbostäder i Norden (SBS) kopplar upp flera av bolagets fastigheter till SCADA-plattformen Web Port. Initiativet ingår i SBS hållbarhetsarbete där teknisk förvaltning, drift och optimering av fastigheterna är en central del. Användningen av Web Port g...
2021-12-28

Studentbostäder i Norden förvärvar fastighet i Örebro med 92 lägenheter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har ingått avtal med Urbano om att förvärva en fastighet med 92 studentlägenheter i Örebro. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 128 MSEK och är uthyrd till studenter som väntas generera årli...
1 2 3 59
2022-01-13 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden erhåller kreditrating BB- med stabila utsikter

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har erhållit ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB-” med stabila utsikter av kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”). Ratingen som är ett viktigt verktyg i SBS arbete att förbättra sina finansieringsm...
2021-12-20 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB emitterar ett seniort icke-säkerställt hållbart obligationslån om 100 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I U...
2021-11-26 Regulatorisk

Omprövningsbeslut avseende redovisad mervärdesskatt

Bolaget har idag erhållit information om samt beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet ...
2021-11-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar ytterligare finansiell information i och med publicering av delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) presenterar en uppdaterad intjäningsförmåga i samband med publicering av delårsrapport Q3 2021. Intjäningsförmågan baseras på kontrakterade hyresintäkter per den 30 september 2021, bedömda fastighetskostnader unde...
2021-11-25 Regulatorisk

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det tredje kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 179,5 (102,9) MSEK. ”Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat o...
1 2 3 43