12 november 2020

Den föreslagna styrelsen vid Sammangåendet för Studentbostäder i Sverige AB (publ) och Prime Living (publ) informerar om att Rebecka Eidenert, VD för SBS är föreslagen som VD för det nya sammanslagna bolaget

Samgåendet är bland annat villkorat av en extra bolagsstämma den 26 november 2020. På den extra bolagsstämman kommer även beslut om val av ny styrelse och ledning att behandlas. Styrelsen som är föreslagen för nyval vid den extra bolagsstämman har meddelat sin avsikt att utse Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige AB, till ny VD för det nya sammanslagna bolaget. Vidare meddelas att ledningsgruppen för det nya bolaget föreslås att bestå av Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef).

”Som VD för Studentbostäder i Sverige sedan starten 2018 är det särskilt spännande att nu se bolaget ta stora kliv framåt. Både genom förvärv av befintliga fastigheter och nyproduktion kan SBS säkra boendet för fler studenter framöver framförallt på studieorter där behovet är som allra störst”, menar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Hela branschen står inför paradigmskiftet att digitalisera och hitta nya sätt för modern förvaltning. SBS ser att förvaltning framöver kommer att handla om att hitta nya sätt för digital förvaltning och forma en verksamhet som kan möta framtida förändringar. Framåt kommer SBS fortsätta stärka upp organisationen, specifikt med att sätta en förvaltningsorganisation för att komma ännu närmare hyresgästerna, vidareutveckla och förbättra uthyrning och förvaltningen med fokus på en ännu bättre och mer effektiv process.

För frågor, vänligen kontakta Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige
Email: rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.