Dags att flytta?

Trollhättan

Avflyttningsbesiktning sker första vardagen i månaden efter hyresavtalet upphörande, vid vilken du som hyresgäst måste medverka. Du kommer få en tid för besiktning utskickad till dig via mejl omkring två veckor innan besiktningen sker. Vill du ha en tidigare tid behöver du maila oss på info@sbsstudent.se. Har du inte fått en tid senast den 20:e bör du kontakta oss. Eventuella skador och ej godkänd städning som anmärks vid besiktning kommer att debiteras dig som hyresgäst.