Dags att flytta?

Malmö

I Oxie besiktigar våra fastighetstekniker lägenheterna efter att du som hyresgäst har återlämnat dina nycklar i nyckel-droppen i dörren på hörnet av Panelgatan 58. Var tydlig med att märka nycklarna med adress och lägenhetsnummer.