Malmö

Avflyttningsbesiktning sker senast första vardagen i månaden efter hyresavtalet upphörande, vid vilken du som hyresgäst måste medverka. Du kommer bli kontaktad för att få en tid för besiktning via mejl omkring två veckor innan besiktningen sker. Vill du ha en tidigare tid alternativt redan nu vet när lägenheten är tömd på möbler o är städad , behöver du maila oss på rebecca.malecka@sbsstudent.se. Har du inte fått en tid senast den 20:e bör du kontakta oss på info@sbsstudent.se.

Nycklarna lämnar du till besiktningsmannen efter besiktningen. Eventuella skador och ej godkänd städning som anmärks vid besiktning kommer att debiteras dig som hyresgäst.