Studentbostäder i Norden AB presenterar bokslutskommuniké för 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag sin bokslutskommuniké för 2022. Koncernens intäkter har ökat med 26 procent under året och förvaltningsresultatet uppgår till 55 MSEK.

- Trots en turbulent period i vår omvärld ökar vårt förvaltningsresultat kraftigt jämfört med tidigare år. Vi kommer att fortsätta att expandera under 2023 och fokusera på det vi gör bäst: att möta det stora behovet av moderna, prisvärda och hållbara studentbostäder i Sverige och resten av Norden, säger Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB bokslutskommuniké 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari–december 2022
  • Koncernens intäkter uppgick till 294 MSEK (234)
  • Driftsöverskottet uppgick till 170 MSEK (131)
  • Överskottsgraden uppgick till 58 (56)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 55 MSEK (14)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 10,46 SEK (10,27)
Utvalda väsentliga händelser oktober–december
  • Erhållit beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd om totalt 68 MSEK för 288 studentbostäder (etapp ett, två och tre) för projektet Vikingen 1 i Jönköping.
  • Slutfört förvärv av Engvej i Köpenhamn genom tillträde av ytterligare 290 studentbostäder.
  • Nominerats till Studentbostadspriset 2022 för projektet Campus Träbyn.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor.
Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.