Styrelsens förslag om renodling av aktie- och kapitalstrukturen samt sammanläggning av aktier i Studentbostäder i Sverige AB (publ)

I enlighet med bolagets offentliggjorda information har styrelsen lagt fram förslag till extra bolagsstämma den 12 februari 2021 om att renodla Studentbostäder i Sveriges aktie- och kapitalstruktur. Mer information hittar du i informationsbroschyren nedan:

Informationsbroschyr - Renodling av Studentbostäder i Sveriges aktie och kapitalstrukur

För ytterligare information om förslagen hänvisas till styrelsens fullständiga förslag, vilka är intagna i kallelsen till extra bolagsstämma och går att läsa här.